1.

ارتباط متغیرهای محیطی با حضور قارچ‌های اکتومیکوریز درختان راش در جنگل‌های سنگده مازندران

دوره 73، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 87-96
حامد آقاجانی؛ سید محمد حجتی؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ علی برهانی

2.

بررسی تنوع ریخت‌شناختی لالۀ واژگون (Fritillaria imperialis L.) در پنج منطقه از استان لرستان

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-9
مجید آب روشن؛ بهمن زاهدی؛ رضا سیاه منصور

3.

تأثیر عوامل رویشگاهی بر عملکرد، صفات مورفولوژیکی و بازده اسانس در پونه‌سای بینالودی ‏(‏Nepeta binaludensis Jamzad‏)‏

دوره 52، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 813-824
حسین هاشمی مقدم؛ فاطمه سفیدکن؛ علی اشرف جعفری؛ سپیده کلاته جاری

4.

تجزیه و تحلیل سیتوژنتیکی چند گونه اسپرس (Onobrychis spp.) از منطقه مرکزی ایران

دوره 41، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 707-717
محمد مهدی مجیدی؛ ابوالقاسم اکبریان

5.

تحلیل مقایسه‌ای روش‌های رتبه‌بندی در اندازه‌گیری توسعه‌یافتگی (مطالعه موردی: شهرستان های استان خوزستان)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1390، صفحه 56-93
خدیجه نصرالهی؛ نعمت الله اکبری؛ مسعود حیدری

6.

تهیه نقشه‌های رقومی برخی از ویژگی‌های شیمیایی خاک با استفاده از

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388
مرتضی اکبری؛ کوشیار مختاری؛ سعید پورمنافی

7.

شناسایی و ارزیابی برخی ژنوتیپ‏های انگور محلی شهرستان ماهنشان (زنجان) با استفاده از روش‏های آمپلوگرافی و آمپلومتری

دوره 46، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 297-301
معصومه عباسی؛ ولی ربیعی؛ جلال صبا

8.

عوامل تعیین‌کننده پس‌انداز خصوصی با تأکید بر عملکرد بازار‌های مالی در ایران

دوره 41، شماره 2، تیر 1385
حمید ابریشمی؛ محسن رحیم زاده نامور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب