1.

آموزش و منافع اقتصادی تشکیل خانواده: آزمونی از اثر بهره وری متقاطع

دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 903-925
وحید مهربانی

2.

اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382

دوره 41، شماره 3، شهریور 1385
زهرا علمی؛ سعید کریمی پتانلر؛ کامران کسرایی

3.

برآورد روند سرمایة اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)

دوره 43، شماره 2، آبان 1387
رحمان سعادت

4.

بررسی اثرات تغییر هزینة بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران (سال‎های 83-1338)

دوره 43، شماره 2، آبان 1387
علی قنبری؛ مهدی باسخا

5.

بررسی تأثیر هوشمندی استراتژیک بر سرمایه‌های انسانی، ساختاری و ارتباطی در صنعت بیمه

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 667-686
حجت‌‎اله وحدتی؛ عبداله ساعدی؛ علی شریعت نژاد

6.

بررسی رابطۀ بین توسعۀ سرمایۀ انسانی و مدیریت بحران (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی کشور)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 127-148
سعید عزیزی؛ محمدمهدی رشیدی؛ اکبر نیلی پور طباطبایی

7.

برندگان و بازندگان فرار مغزها در کشورهای منطقۀ خاورمیانه با تأکید بر سرمایۀ انسانی

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 613-642
حشمت الله عسگری؛ مهدی بادپا

8.

تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1387
سید کمیل طیبی؛ مصطفی عمادزاده؛ آزیتا شیخ بهایی

9.

تأثیر سرمایه‌های فکری سازمان بر فرایند کارآفرینی فناورانه در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 257-276
حسین دهقان؛ جهانشاه چرختاب مقدم؛ عامر دهقان

10.

تبیین مفهوم عقل و عقل‌ورزی از منظر روایات به عنوان مبنایی برای سرمایه‌های سازمان (انسانی، اجتماعی، روان‌شناختی، معنوی)

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 579-603
احسان رحیمی؛ حسن زارعی متین؛ حسین پرکان

11.

مطالعة عوامل اجتماعی مؤثر بر کار کودکان و پیامد آموزشی ناشی از آن مورد مطالعه روستای کراده، شهرستان جهرم

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 69-92
سید احمد فیروز آبادی؛ زهرا رضانیاکانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب