1.

اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزودة بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1387
حمید رضا ایزدی؛ مریم ایزدی

2.

ارزیابی نقش طرح پخش سیلاب سرچاهان‌ـ هرمزگان در تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینی

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 749-761
اباذر مصطفائی؛ وحیده مرادنیا؛ مسعود گودرزی

3.

بررسی مکانیزم گرمایشی لوله‌های داغ تاج به‌کمک مطالعه طیفی و تصویری نواحی موس خورشیدی

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 747-764
شادی محسنی؛ ندا داداشی

4.

بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در

دوره 41، شماره 5، دی 1385
اسمعیل ابونوری؛ مانی موتمنی

5.

رهیافت طیفی از منشأ و انتشار نوسانات مگنتوآکوستیکی در نواحی داخلی و مرزی گرانول‌های خورشیدی

دوره 48، شماره 3، آذر 1401، صفحه 749-756
احسان توابی؛ ریحانه صادقی

6.

مدل‌سازی تغییرپذیری قیمت مسکن در ایران و پیش‏بینی رشد قیمت‌‏ها: کاربردی از الگوهای خانوادة ARCH

دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 751-774
نظر دهمرده؛ رضا خاکی

7.

نگرشی تکلیف- محور از نوسانات انگیزشی فارسی آموزان خارجی در حال تحصیل در ایران (فارسی آموزان عرب و چینی سطح مقدماتی و میانی)

دوره 9، شماره 2، دی 1397، صفحه 171-194
زهرا عباسی؛ هادی یعقوبی نژاد

8.

نوسانات دوپلری در اسپیکول‌های خورشید بر اساس داده‌های آیریس

دوره 47، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 273-283
سیما ضیغمی؛ احسان توابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب