1.

الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاه‌های سنایی، عطّار و مولوی دربارة خاستگاه شعر)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-20
علیرضا حاجیا‌ن‌نژاد؛ روح الله هادی؛ یاسین اسمعیلی

2.

بررسی بینامتنی مفهوم سیمرغ در مجمع مرغان ژان-کلود کَریِر

دوره 23، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 355-370
ایلمیرا دادور؛ ابراهیم سلیمی کوچی؛ نیکو قاسمی اصفهانی

3.

بررسی بینامتنی هفت وادی عشق منطق الطیر عطار در «مرد نیم تنه و مسافرش» از آندره شدید

دوره 24، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 411-432
ابراهیم سلیمی کوچی؛ نیکو قاسمی

4.

بررسی روابط بینامتنی در نمایشنامة بایستی دریا را یافت و منطق‌الطّیر عطّار

دوره 28، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 521-538
ایلمیرا دادور؛ نیکو قاسمی

5.

ساختار ارتباطی انواع مکالمه در تذکره‌‌الاولیاء

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 121-146
پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی؛ فاتح احمدپناه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب