1.

اثر تنش کم آبی در مراحل انتهایی رشد بر عملکرد و کیفیت روغن دانه ارقام کلزا ((Brassica napus L.

دوره 43، شماره 3، آذر 1391، صفحه 507-517
سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی اکبر صادقی نژاد؛ سیدعلی طباطبایی؛ کمال السادات اسیلان

2.

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های بی خار جدید گلرنگ

دوره 35، شماره 4، تیر 1383
بهمن پاسبا ن اسلام

3.

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره

1-37، شماره 3، فروردین 1385
بهمن پاسبان اسلام؛ طاهر قاسمی

4.

تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های پاییزه گلرنگ

دوره 42، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 275-283
بهمن پاسبان اسلام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب