1.

اثر پوشش‌دهی بذر گوجه‌فرنگی با اسپور قارچ اندوفیتAcrophialophora jodhpurensis روی رشد گیاه و کنترل پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی ازRhizoctonia solani

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402
ضحا درودی؛ پریسا طاهری؛ سعید طریقی

2.

اثر ژنوتیپ و پیش تیمار های سرمایی و گرمایی روی پینه زایی و شاخه زایی در کشت بساک گوجه فرنگی

دوره 38، شماره 1، آذر 1386
علیرضا مطلبی آذر؛ محمود خسروشاهلی؛ مصطفی ولیزاده؛ سیروس مسیحا؛ احمد معینی

3.

قابلیت ترکیب و وراثت‌پذیری تشکیل کالوس و باززایی شاخساره از کشت بساک در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculeutum Mill.)

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384
علیرضا مطلبی آذر؛ محمود خسروشاهلی؛ مصطفی ولی‌زاده؛ سیروس مسیحا؛ احمد معینی؛ زهرا شربیانلو

4.

واکنش هشت رقم گوجه‌فرنگی به نماتد مولد گره ریشۀ Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه

دوره 44، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 291-298
کیومرث میره کی؛ محمد عبدالهی؛ اشکبوس دهداری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب