1.

بررسی آماری تغییرات رژیم هیدرولوژیک رودخانه‌ها‌ی بخش غربی حوزة آبخیز دریاچه ارومیه

دوره 65، شماره 3، آذر 1391، صفحه 315-328
مهدی تیموری؛ علی فتح‌زاده

2.

بررسی دقت مدل‏ های ANFIS، SVM و GP در مدل‏ سازی مقادیر دبی جریان رودخانه

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 347-361
محمد ناظری تهرودی؛ سید رضا هاشمی؛ فرشاد احمدی؛ زهرا ناظری تهرودی

3.

پیش‌بینی اثر بارورسازی ابرها بر رواناب حوزه آبخیز بهشت‌آباد با استفاده از مدل IHACRES

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 905-916
عباس رضائی هارونی؛ رفعت زارع بیدکی؛ سمانه پورمحمدی

4.

توسعه و کاربرد یک مدل ناپارامتری برای شبیه‌سازی دبی جریان رودخانه

دوره 36، شماره 4، تیر 1384
مجید خلقی؛ افشین اشرف‌زاده

5.

مدل‌سازی رابطۀ دبی-اشل در مقاطع مرکب با استفاده از روش برنامه‌ریزی بیان ژن چندمرحله-ای

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 37-48
عبدالرضا ظهیری؛ محمد علی شعبانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب