1.

اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر تغییرات ضخامت انتیما-مدیای شریان‏های مرکزی و محیطی مردان دارای اضافه وزن

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 267-283
صادق عباسیان؛ علی اصغر رواسی؛ رحمان سوری؛ سیروس چوبینه

2.

بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر ماهی توسط پودر خون در عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384
علی نبی‌زاده؛ حسن نصیری‌مقدم؛ فریدون افتخاری‌شاهرودی

3.

تأثیر افزودن جیره‌ای اسانس آویشن برعملکرد، خصوصیات لاشه و فلور میکروبی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌ حاوی گندم

دوره 22، شماره 2، تیر 1399، صفحه 301-312
سید مجید آزرم؛ سمیه سالاری؛ محسن ساری؛ محمدرضا قربانی؛ محمد حجتی

4.

تأثیر اندازه ذرات پوستۀ آفتابگردان در جیره‌های حاوی منابع مختلف چربی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری ایلئومی مواد مغذی و جمعیت میکروبی روده‌ کور جوجه‏های گوشتی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 45-60
رامین کسایی زاده؛ سمیه سالاری؛ محمدرضا عبدالهی؛ فرشاد باغبان

5.

تأثیر تمرینات بازی‌محور بر رشد حرکتی کودکان دارای اضافه وزن با اختلال هماهنگی رشدی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 87-101
مریم شجاع؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ عبدالله قاسمی

6.

تأثیر تمرینات ترکیبی و استقامتی بر برخی آدیپوکاین‌ها، هورمون رشد و نیمرخ لیپیدی در دختران دارای اضافه وزن

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 399-413
رویا عسکری؛ علی اصغر رواسی؛ عباسعلی گایینی؛ مهدی هدایتی؛ محمدرضا حامدی نیا

7.

تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT) بر سطوح لپتین و عوامل وابسته به‌ چاقی دانشجویان دختر دچار اضافه وزن

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 451-465
محمدابراهیم بهرام؛ مهدی مقرنسی

8.

تأثیر مکمل آلی عنصر روی بر عملکرد، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی سکوم و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش تراکم

دوره 49، شماره 3، آذر 1397، صفحه 393-404
وریا رسولی؛ سمیه سالاری؛ احمد طاطار

9.

تاثیر هشت هفته تمرین HIRT بر سطوح سرمی کمرین، واسپین و فاکتورهای موثر در پاتوژنز دیابت در مردان پیش دیابتی چاق و اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1403
احمد العزی؛ محمدجواد پوروقار؛ محمدابراهیم بهرام

10.

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح اینترلوکین 15، IGF-I و IGFBP-3 در مردان دارای اضافه وزن

دوره 11، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 433-446
شبنم بیدآبادی؛ ماندانا غلامی؛ نادر شاکری

11.

رابطة وضعیت وزن بدن دختران دانش آموز با ناهنجاری های اندام تحتانی

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386
فرهاد رحمانی نیا؛ حسن دانشمندیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب