1.

ارزیابی تولید علوفه در کشت مخلوط ذرت: سویا و ارزن مرواریدی: سویا

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 137-150
سید محمد باقر حسینی؛ احمد ثباتی؛ مصطفی اویسی

2.

بررسی کنترل ژنتیکی مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت

دوره 35، شماره 1، بهار 1383
رجب چوکان؛ مجید زمانی

3.

نحوه توارث صفات مرتبط با کیفیت دانه در گلرنگ (Carthamus tinctorious L.)

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 833-844
پوراندخت گلکار؛ احمد ارزانی؛ عبدالمجید رضائی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.