1.

اسلام سیاسی از منظر علی شریعتی با تکیه بر واقعۀ عاشورا

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 789-808
سید مرتضی هزاوئی؛ علی زیرکی حیدری

2.

اسلام سیاسی مدرن در ترکیه؛ مطالعۀ موردی اندیشه و آموزه های سیاسی نجم الدین اربکان

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 289-307
سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی؛ مهدی پیروزفر

3.

اسلام سیاسی و اسلام اجتماعی؛ مطالعۀ تطبیقی اندیشه‌های رهبران انقلاب اسلامی ایران و جنبش گولن

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1231-1247
حمزه صفوی همامی؛ رقیه شمسی یارعزیز

4.

پیامدهای ژئوپلیتیکی یازدهم سپتامبر در منطقة خاورمیانه

دوره 38، شماره 57، اردیبهشت 1386
رسول افضلی

5.

پیروزی و ناکامی گفتمان اسلام سیاسی (تجربه‌ای متفاوت در ایران 1979 و مصر2012)

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 269-287
علیرضا سمیعی اصفهانی؛ امران کیانی

6.

تحلیلی آینده‌پژوهانه از قدرت و نفوذ افراط‌گرایی اسلامی در جهان اسلام (مطالعۀ موردی: داعش)

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 57-74
محمدحسین جمشیدی؛ محمد داوند

7.

رویکرد احزاب و جنبش‌های اسلام‌گرا به اسلامی‌سازی حقوق کیفری در پسابهارعربی؛ مطالعۀ موردی حزب النهضه تونس

دوره 51، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 101-79
فیروز محمودی جانکی؛ فائزه منطقی

8.

غرب، هویت و اسلام سیاسی: تصورات و پنداشت های غرب از اسلام

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
علی اشرف نظری

9.

گفتمان اسلام سیاسی و ظهور هویت زنانه در دورۀ پهلوی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-20
علی اردستانی؛ صدیقه یوسف مدد

10.

مبانی فکری اصل‌گرایان اسلامی ایران معاصر (مطالعۀ موردی: جمعیت فدائیان اسلام)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 211-228
فردین قریشی؛ هادی داوودی زواره

11.

مدرنیتۀ اروپامحور و سیاسی شدن سنت در جوامع مسلمان

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 803-825
فرامرز تقی لو؛ رضا خدابنده لوسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب