1.

امتزاج کار و زندگی به مثابة یک ساخت نوپدید در سازمان‌های مردم‌نهاد: پژوهشی با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 565-589
الهام ابراهیمی

2.

تأملی بر تحول پارادایمی مسئلۀ «مادری» در اندیشۀ فمینیستی

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 551-579
مریم رفعت‌جاه؛ ابوعلی ودادهیر؛ شیوا علی‌نقیان

3.

تجربة‏ زیستة زنان نجات‏ یافته از خودسوزی در بخش کوهنانی‌ـ کوهدشت

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 325-348
رحمان باقری؛ داریوش رضاپور؛ اسفندیار غفاری‌نسب

4.

تجربة زیستۀ کودکان کار شهر تبریز از احساس تنهایی، مطالعه به روش پدیدارشناختی

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 279-304
علی ایمان‌زاده؛ سریه علیپور

5.

شناسایی عوامل توسعة کارآفرینی از منظر کارآفرینان ایرانی (مورد مطالعه: تجربة زیستة کارآفرینان در برنامة تلویزیونی پایش)

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 513-532
شیوا مرادی؛ بیژن رضایی؛ عبدالحمید پاپ زن

6.

هنر قصه‌گویی ایزاک دینسن در مقام شهرزاد دانمارکی در پرتو آراء والتر بنیامین

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 744-764
ابوالفضل حری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب