1.

اثر رگبارهای متوالی بر مولفه‌های فرسایش پاشمانی طی دو شدت مختلف بارندگی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 837-846
محبوبه کیانی هرچگانی؛ سید حمیدرضا صادقی

2.

تحلیل حلقه‌های سنجه رسوبی فرسایش بین‌شیاری در رگبارهای پیاپی تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 49، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 293-302
محبوبه کیانی هرچگانی؛ پری سعیدی؛ سیدحمیدرضا صادقی

3.

تغییرپذیری درون رگباری ضریب تغییرات حجم رواناب و هدررفت خاک طی تکرارهای شبیه‌سازی باران و فرسایش خاک

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 191-199
محبوبه کیانی هرچگانی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ حسین اسدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب