1.

الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 329-356
نسرین مهرا؛ کامران محمودیان اصفهانی

2.

امکان‌سنجی فقهی تطبیق عنوان غیبت در انتشار تصویر متهمان از رسانۀ ملی

دوره 19، شماره 4، دی 1402، صفحه 295-306
حمیدرضا محمدی؛ حمیدرضا بصیری

3.

تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریۀ انتخاب عمومی

دوره 50، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 41-66
علی خالقی؛ المیرا نوری زینال

4.

دادرسی کیفری در تعدد معنوی؛ قواعد، ابهامات، راه‌حل‌ها

دوره 49، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 17-40
غلامحسین الهام؛ هادی کربلایی حاجی اوغلی

5.

مطالعۀ تطبیقی شهادت غیرحضوری در آئین دادرسی کیفری ایران و دادگاه بین‌المللی کیفری با تأکید بر پروندۀ ویلیام روتو

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 149-170
سیدمهدی سیدزاده؛ مهدی قائمی

6.

مقایسۀ تطبیقی تفاسیر نهادهای نظارتی حقوق بشر با آرای دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در زمینۀ آزادی موقت پیش از محاکمه

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 493-510
علیرضا تقی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب