1.

آثار جنگ بر توانمندی زنان افغانستان: مطالعه موردی زنان افغان ساکن کابل

دوره 52، شماره 3، آذر 1401، صفحه 799-773
نسرین مصفا؛ سکینه مهرابی

2.

تبیین عوامل روانشناختی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان لیکک)

دوره 51، شماره 2، تیر 1399، صفحه 327-341
کژال خدری؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ مسعود برادران

3.

تحلیل مولفه های تسهیل کننده توانمندی اقتصادی زنان روستایی (مورد مطالعه اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی استان سمنان)

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 553-567
شهرام مقدس فریمانی؛ مهدیه السادات میرترابی

4.

تعیین منابع اعتمادبه‌نفس ورزشی در ورزشکاران نخبۀ پرورش‌اندام و ارتباط آن با تصویر بدنی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 347-361
حسن کیائی؛ جعفر نوری بیگلویی؛ معصومه شجاعی

5.

تعیین مولفه‌های سنجش توانمندی مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی

دوره 39، شماره 1، بهمن 1387
محمدرضا شاهپسند؛ یوسف حجازی

6.

رابطة میزان توانمندی و نوع مناسبات جنسیتی شخصیت اصلی زن در رمان تهران مخوف (مرتضی مشفق کاظمی)

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 21-38
شمسی علیاری؛ لیلا نوحی طهرانی

7.

زنان از (ز) تا (نان)

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 83-85
فاطمه صادقی نژاد

8.

زنان سرپرست خانوار: فرصتها و چالش ها

دوره 1، شماره 5، فروردین 1382
ستاره فروزان؛ اکبر بیگلریان

9.

سنجش رابطۀ شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان شهر شیراز

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 21-38
بیژن خواجه نوری؛ مریم کریمی؛ سعید کشاورزی

10.

مطالعۀ جامعه‌شناختی درک بومی سالمندان از توانمندی در جامعۀ روستایی (مورد مطالعه: روستای لریجان، شهرستان محلات، استان مرکزی)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 137-158
مهدی طالب؛ مریم ملایی

11.

نهادگرایی هنجاری، ارائۀ الگوی حکمرانی مطلوب نمایندگی زنان

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 537-554
بهراد رضوی الهاشم؛ آرین قلی پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب