1.

استفاده از روش نوین «بازیابی اکسترمم» جهت اصلاح داده‌های ماهواره‌های ارتفاع‌سنجی، منطقة مطالعاتی: خلیج فارس

دوره 41، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 257-271
مهدی خاکی؛ احسان فروتن؛ محمد علی شریفی؛ عبدالرضا صفری

2.

آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد

دوره 41، شماره 2، فروردین 1386
علیرضا آزموده اردلان؛ حسن هاشمی فراهانی

3.

بازیابی شکل موج‌های بازگشتی مأموریت ارتفاع‌سنجی رادار با روزنه مصنوعی Sentinel-3A به‌منظور پایش تراز سطح آب‌های درون‌سرزمینی (مطالعه موردی: مخزن سد درودزن شیراز)

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 467-483
آرش طایفه رستمی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ شیرزاد روحی؛ امیرحسین پورمینا

4.

برآورد مؤلفه‎های واریانس مقادیر مرزی نامتجانس در فرایند انتقال به سمت پایین مسئله مقدار دومرزی تعیین ژئوئید با مرزهای ثابت و آزاد

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 45-58
عباسعلی جمعه‎گی؛ عبدالرضا صفری

5.

بررسی روند سیزده ساله تغییرات سطح آب دریای ‌خزر از راه ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386
علیرضا آزموده اردلان؛ عباس جعفری

6.

تعیین بی‌هنجاری‌‌ هوای آزاد درسطح دریای عمان براساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی‌‌ ماهواره‌‌ای

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 1-16
عبدالرحیم عسکری؛ وحید ابراهیم‌‌زاده اردستانی؛ علیرضا آزموده اردلان

7.

تعیین ژئوئید در جزایر با استفاده از حل مسئله مقدار مرزی گرانی‌سنجی- ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با مرزهای ثابت

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1
عبدالرضا صفری؛ یعقوب حاتم؛ مهدی شاه‌حیدری

8.

تعیین ضخامت رسوب‌ها با استفاده از بی‌هنجاری هوای آزاد حاصل از مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای در منطقه‌ای از دریای عمان

دوره 34، شماره 2، مرداد 1387
عبدالرحیم عسکری؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ علیرضا آزموده اردلان

9.

تغییرات ماهانه میانگین تراز سطح آب در خلیج فارس، دریای عمان و شمال دریای عرب در 1994

دوره 34، شماره 2، مرداد 1387
سیدعلی آزرم‌سا؛ سیامک شفیعی؛ رجبعلی کامیابی گل

10.

مدل‌سازی جزرومد در دریای عمان و خلیج فارس با استفاده از داده‌های ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای و تایدگیج‌های ساحلی

دوره 36، شماره 3، آذر 1389
علیرضا آزموده اردلان؛ محمدجواد طوریان

11.

مدل‌سازی محلی میدان گرانی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و روش کالوکیشن کمترین‌مربعات با رویکرد کووریانس بهبودیافته و ناحیه‌بندی در دریای عمان

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 579-591
زهره هاشمی؛ صباح راموز؛ عبدالرضا صفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب