1.

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران و نقش ضوابط گزینش در موفقیت آنها

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382
هوشنگ ایروانی؛ یوسف حجازی؛ کریم منصورفر

2.

تأثیر سرمایه اجتماعی، درگیری تحصیلی و استراتژی‌های کنار آمدن بر موفقیت تحصیلی (مطالعه موردی شهر ابرکوه)

دوره 18، شماره 38، شهریور 1390، صفحه 89-118
مهدی امیرکافی؛ علی اصغر اکرمی

3.

رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دختران متوسطۀ دوم شهرستان کوهدشت)

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 435-459
زهرا محمدی

4.

عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385
یوسف حجازی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی

5.

موفقیت تحصیلی دختران : مطالعه عوامل غیرشناختی

دوره 1، شماره 4، شهریور 1381
یاسمین عابدینی

6.

نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 23، شهریور 1383
یوسف حجازی

7.

نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی

دوره 13، شماره 43، خرداد 1387
رضا پیشقدم؛ بهزاد قنسولی

8.

والدین، کو دک و کتا بخوانی

دوره 36، شماره 38، فروردین 1381
شهر وز جا ویدى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب