1.

دیدگاههای توسعة جهانگردی در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 37، شماره 0، اسفند 1378
احمد پور احمد

2.

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های توسعۀ فرهنگی در کتابخانۀ ملی ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 513-531
آرزو باباشمس؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی

3.

شناسایی و اولویت‏بندی پیشران‏های توسعة فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 119-141
محمد حسین مهرآراد؛ کریم حمدی؛ مریم خلیلی عراقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب