1.

اثر تیمارهای شیمیایی؛ حرارتی و مرحله برداشت بر روی طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده میخک Dianthus caryophyllus L.

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379
احمد خلیقی؛ محمدرضا شفیعی

2.

بررسی اثر اسید سیتریک برحفظ کیفیت ماهی قزل‌آلا در سردخانه

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387
عاصفه لطیفی؛ سهراب معینی؛ سعید یارمند؛ مهدی یوسفیان

3.

بررسی فرآوری دانه جو با اسید لاکتیک و اسید سیتریک بر عملکرد و رفتار تغذیه ای گاوهای هلشتاین

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 249-260
ایوب لکی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو؛ کامران رضایزدی

4.

بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی

دوره 41، شماره 4، تیر 1386
سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ محمد قنادی

5.

تأثیر اسید سیتریک بر ویژگی های جذب روی در دو خاک آهکی

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 781-790
مرضیه پیری؛ ابراهیم سپهر

6.

تأثیر پسماند قارچ آسپرژیلوس نیجر بر قابلیت هضم یونجه و عملکرد بره های پرواری

دوره 14، شماره 2، دی 1391، صفحه 11-20
علیرضا کرمپور؛ فردین هژبری؛ فرخ کفیل زاده

7.

سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی و پاسخ گیاه در تعدادی از خاکهای گیلان

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
مسعود کاووسی؛ علیرضا حسین پور

8.

سینتیک رهاسازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت با اسیدهای آلی

دوره 42، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 163-173
سمیرا نوروزی؛ حسین خادمی؛ lمهران شیروانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب