1.

آثار جهانی شدن بر زنان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1383
مهدی طاهرخانی

2.

آینده توسعه روستایی و چالش‌های پایداری

دوره 2، شماره 1، شهریور 1389
منصور وثوقی؛ علی ایمانی

3.

ابعاد جهانی شدن

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
دکتر زهرا پیشگاهی فرد

4.

اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 449-470
علی سهرابلو؛ رضا طجرلو؛ بهمن ساعدی

5.

اختیار زوجه و ابهام در مفهوم عسر و حرج

دوره 2، شماره 2، تیر 1383
مرتضی حاجی پور

6.

استانداردسازی حقوقی فعالیت‌های شرکت‌های فراملی و آثار آن بر روند جهانی شدن و جذب سرمایه‌گذار خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403
مینا قدرتی راد؛ علی پورقصاب امیری؛ احمدرضا بهنیافر

7.

اسلام و جهانی شدن ،ترابط یا تباین بررسی دینی پدیدۀ جهانی شدن بر اساس رهیافت گفتمان

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 371-392
سید مهدی ساداتی نژاد؛ جواد علایی آورگانی

8.

اقتصاد سیاسی شرکت های چندملیتی و دولت توسعه گرا

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-20
سید داود آقایی؛ علیرضا اکبریان

9.

اندیشه جهان وطنی در مستند سه گانه کاتسی

دوره 26، شماره 4، دی 1400، صفحه 53-61
محمد شهبا؛ فاطمه اسکندری

10.

ایران در خاورمیانه: روندهای آینده منطقه

دوره 1، شماره 1، آبان 1387

11.

ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385
محسن مهرآرا؛ علی رستمیان

12.

بازاندیشی دموکراسی و تحول رابطه جامعه و دولت در عصر جهانی شدن

دوره 37، شماره 3، مهر 1386
احمد رشیدی

13.

بررسی اثرات جهانی شدن بر تغییر سبک زندگی فرهنگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای دهستان لیلان جنوبی شهرستان ملکان)

دوره 56، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 167-181
ساجده دین پرست؛ سعید نصیری زارع؛ ابوالقاسم تقی زادفانید

14.

بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1357

دوره 39، شماره 1، فروردین 1383
دکتر محسن نظرى؛ معصومه بازرگانى کیا

15.

بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک

دوره 40، شماره 3، مهر 1384
دکتر مجید صباغ کرمانی؛ محمد رحیم اسفیدانی

16.

بررسی جهانی شدن دموکراسی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین‌الملل

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388
هادی احتشامی

17.

بررسی رابطه بین جهانی شدن و نابرابری درآمدی: کاربردی از مدل انتقال ملایم آستانه‌ای پانلی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 61-87
حسن خداویسی؛ سمیه نجار قابل؛ احمد عزتی شورگلی

18.

بررسی گفتمان های غالب در بحث جهانی شدن

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385
غلامعباس توسلی

19.

بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000)

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385
جعفرعبادی؛ محمد نبی شهیکی تاش

20.

بررسی و ارزیابی بیست و نهمین کنگره جغرافیایی 2000 سئول کره

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر حسینمراد محمدی

21.

پساآنارشیسم و نظریۀ سیاسی

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 279-291
علی اردستانی؛ امیر محمد ایزدی

22.

پسامدرنیته و واکاوی دولت ملی دارای حاکمیت در نظریه های روابط بین الملل

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
ابومحمد عسگرخانی؛ دیان جانباز؛ محسن عباس زاده مرزبالی

23.

پیامدهای ژئوپلیتیکی یازدهم سپتامبر در منطقة خاورمیانه

دوره 38، شماره 57، اردیبهشت 1386
رسول افضلی

24.

پیشنهاد اصول و قواعد طراحی شهری پایدار شهرهای ایران در فرایند جهانی شدن ( با تاکید بر نیازهای زیستی )

دوره 30، شماره 33، فروردین 1383
دکتر شهرزاد فریادی

25.

تأثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 301-320
سید احمد موثقی؛ نسا زاهدی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب