1.

آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های اجتماعی تسهیل «مادری/ اشتغال» در ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 59-73
راحله کاردوانی

2.

ارزیابی انتقادی منابع، انگاشت‌ها و نظریه‌های برنامه‌های رفاهی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 127-145
محمدحسین شریف زادگان

3.

بازخوانی تجربه سیاست‌های اجتماعی ناظر بر ریسک‌های کودکان در ایران معاصر

دوره 22، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 177-209
غلامرضا غفاری؛ محمد حسینی

4.

بررسی تأثیرات سیاست اجتماعی بر پدیده جرم

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 179-186
حمید رضا ملک محمدی

5.

تجارب مادران شاغل از سیاست‌های مراقبت از کودک در ایران: مطالعة پدیدارشناختی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 121-145
راحله کاردوانی

6.

سیاست اجتماعی به عنوان متن و گفتمان

دوره 24، شماره 1، مهر 1396، صفحه 205-227
کرم حبیب‌پور گتابی

7.

سیاست اجتماعی در ایران (پوشش فضایی نظام تأمین اجتماعی)

دوره 30، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 423-445
محمدرضا تهمک؛ ابراهیم توفیق؛ علیرضا گودرزی؛ میرشاهین فاطمی

8.

نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران

دوره 8، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 25-51
سید احمد فیروزآبادی؛ شکوه دیباجی فروشانی

9.

نقش و جایگاه دولت در سیاست اجتماعی در حوزه مسکن در ایران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 323-343
حمیده ژیان باقری؛ احمد خوجه یف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب