1.

أثر المذهب الفاطمی فی شعر مؤیّد الدین الشیرازی

دوره 11، شماره 1، تیر 2015، صفحه 31-57
پرویز احمدزاده؛ حسن اسماعیل زاده باوانی؛ عبدالاحد غیبی

2.

ابوالعتاهیة ، حیاته و شعره

دوره 1، شماره 1، تیر 2005
الدکتور مجتبی رحمن دوست

3.

التناص فی شعر الشاعر المصری أمل دنقل

دوره 9، شماره 1، تیر 2013، صفحه 59-82
علی نجفی ایوکی؛ فاطمه یگانه

4.

مضامین شعر الشکوى الذاتیة فی القرن الأول الـهجری

دوره 6، شماره 1، تیر 1393، صفحه 171-192
غلامعباس رضایی هفتادر؛ شرافت کریـمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب