1.

اثر شیب اولیه سازه بر میزان سرریزی امواج از دیوارهای ساحلی شکل‌پذیر

دوره 44، شماره 5، اسفند 1389، صفحه 657-666
هومن صاعدی؛ مهدی شفیعی‌فر؛ پیمان آق تومان

2.

ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382
محمود نیکخواه؛ سید مجدالدین میرمحمد حسینی

3.

ارزیابی و مقایسه مدل های فیزیکی وتجربی برآورد تداوم خیسی سطح برگ

دوره 43، شماره 3، دی 1391، صفحه 249-258
آذر صحرا گرد؛ نوذر قهرمان؛ جواد بذرافشان

4.

امکان سنجی استفاده از پوسته برنج به جای لوله زهکش و پوشش شن و ماسه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 111-119
سید علی رضا مسعودی؛ عبدالمجید لیاقت

5.

پژوهش آزمایشگاهی آثار هیدرولیکی شکست روگذری سدهای خاکی همگن تحت سناریوهای مختلف

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 651-664
مهدی ابراهیمی؛ میرعلی محمدی؛ سید محمدهادی مشکاتی؛ فرهاد ایمانشعار

6.

تأمّلی بر مفهوم مدرک باستان شناختی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 119-133
حسن فاضلی نشلی؛ نادره عابدی

7.

تحلیل عددی رانش سکون خاک بر دیوار حائل صلب تحت اثر سربارهای سیکلی

دوره 44، شماره 5، اسفند 1389، صفحه 731-739
سید مجدالدین میر محمد حسینی؛ محسن کارگر

8.

کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها

دوره 33، شماره 3، آذر 1378
عین ا... شفیعی؛ غلامعباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی

9.

مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله

دوره 44، شماره 5، اسفند 1389، صفحه 705-717
سید علیرضا میرلطیفی؛ علی فاخر؛ عباس قلندرزاده

10.

مطالعه عددی خصوصیات جریان در آبراهه روباز مرکب با پوشش گیاهی لایه‌ای ناهمگون در سیلابدشت

دوره 53، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2515-2531
فریبا احمدی دهرشید؛ مهدی یاسی؛ مجید حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب