1.

ارائة الگوی توسعة نظام نوآوری منطقه‏ای در ایران (نمونة موردی: استان یزد)

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 371-399
مجید انصاری؛ محسن رفیعیان؛ مریم هنری؛ محمد جواد راحتیان

2.

ارزیابی آسیب‌پذیری مکانی زیرساخت‌های استان یزد با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 31-63
محمد تقی رضویان؛ مهدی علیان؛ حسین رستمی

3.

ارزیابی ساختار شبکه اعتماد اجتماعی مبتنی بر تحلیل شبکه‌ای: مطالعه بهره‌برداران محلی مراتع استان یزد

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 454-465
ایمان اسلامی

4.

بررسی تحقق هم‌زمان اهداف اقتصادی بخش کشاورزی متاثر از محدودیت منابع آب در چارچوب برنامه ششم توسعه: مورد مطالعه استان یزد

دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 275-285
مجید دهقانی زاده؛ صادق بختیاری؛ سعبد دایی کریم زاده

5.

بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد با استفاده از روشهای کیفی

دوره 20، شماره 0، آذر 1381
محمد جلال عباسی شوازی؛ پیتر مکدونالد؛ میمنت حسینی چاوشی؛ زینب کاوه فیروز

6.

تحلیل روند تغییرات دمای سطح زمین (LST) بر شبکة مناطق حفاظت‌شده و گونه‌های کانونی (Focal species) استان یزد

دوره 76، ویژه نامه مناطق تحت حفاظت، بهمن 1402، صفحه 277-289
مریم مروتی؛ پیمان کرمی

7.

تحلیل شبکه اجتماعی از مدیریت مشارکتی و سرمایه اجتماعی در میان بهره‌برداران دام در استان یزد

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 483-500
ایمان اسلامی؛ حسین ابراهیم زاده؛ اباذر اشتری مهرجردی

8.

شبیه سازی اثرات توامان تغییرات اقلیمی و سیاست انتقال آب از بخش کشاورزی به صنعت بر تولیدات باغی (مورد استان یزد)

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 851-863
طاهره شرقی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ محمود جمعه پور

9.

شناسایی راهکارهای مدیریت بهره برداری پایدار آب از قنوات در استان یزد، ایران

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 837-849
محسن صدیقی مقدم؛ سید محمود حسینی؛ سید جمال فرج الله حسینی

10.

طبقه‌بندی و رسته‌بندی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک (بررسی موردی: مراتع منطقة نیر استان یزد)

دوره 65، شماره 3، آذر 1391، صفحه 361-378
محمدعلی زارع‌چاهوکی؛ مسعود یوسفی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ مرجان شفیع‌زاده نصرآبادی

11.

واکاوی موانع مشارکت اقتصادی زنان در استان یزد (یک مطالعه کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402
نگین فلاح حقیقی؛ زینب شریفی؛ حامین احمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب