1.

اثر حرارت و آلاینده های(Mg++ , Ca++) روی گل پلیمری PHPA,XC در شرایط واقعی چاه

دوره 36، شماره 3، آذر 1381
حمید سلطانیان؛ جمال رستمی

2.

انتخاب‌پذیری ذرات خاک تحت‌تأثیر خصوصیات جریان در فرسایش شیاری

دوره 52، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 3073-3082
علی رضا واعظی؛ لیلا ورقائی

3.

بررسی آزمایشگاهی آستانه حرکت ذرات و تغییرات زمانی غلظت رسوب در فرسایش ناشی از جریان رواناب

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1869-1880
محمد رضا والی؛ فرزین نصیری صالح؛ حسین اسدی

4.

بررسی مقایسه‏ای آستانه های هیدرولیک جریان فرسایش خندقی در کاربری‌های مختلف اراضی (مطالعۀ موردی: منطقۀ قصرشیرین، استان کرمانشاه)

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 931-947
خسرو شهبازی؛ علی سلاجقه؛ محمد جعفری؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محمد خسروشاهی

5.

تأثیر کاه و کلش گندم بر ویژگی‌های جریان و فرسایش شیاری در کشتزار دیم گندم

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 53-63
علی رضا واعظی؛ مهدثه حیدری

6.

شبیه‌سازی عددی معیارهای آستانه حرکت ذرات رسوب با رویکرد اویلری – لاگرانژی

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2439-2451
امین نوری؛ رامین امینی

7.

کاربرد مدل مفهومی شبه‌سیال در مدلسازی انتقال بار بستر رسوبات در آبراهه‌های حاوی پوشش گیاهی

دوره 51، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 3059-3070
حسین ریاحی مدوار

8.

مدل‌سازی عددی اثر کشیدگی بیضوی بر عملکرد هیدرولیکی دریچه سالونی بیضوی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 263-275
فرانک مبارک؛ سید محسن سجادی؛ جواد احدیان؛ مهدی زینی وند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب