1.

از «توسعه به مثابۀ آزادی» تا «قانون به مثابۀ توسعه»:‏ بررسی جرم «اخلال در نظام تولیدی کشور» از منظر پایبندی گفتمان ‏تقنینی و قضایی به «محافظت از مالکیت خصوصی»‏

دوره 52، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 343-317
سپیده میرمجیدی

2.

اصل تناسب در نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت‌های اختیاری در حقوق اداری انگلستان

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 735-746
ولی رستمی؛ حمیدرضا سلیمی

3.

امکان‌سنجی حکمرانی خوب به‌عنوان راهبرد پلیس

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 771-787
سمانه رحمتی فر

4.

تأثیر حقوق بشر در مبارزه با فساد

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 835-856
حسین نواده‌توپچی؛ ایمان میرزازاده

5.

تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری

دوره 3، شماره 3، مهر 1384
دکتر رحمت اله قلی پور

6.

تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
ابراهیم موسی‌زاده

7.

جایگاه اصل شفافیت در حقوق بین‌الملل اقتصادی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 75-96
سید قاسم زمانی؛ محمد شمسایی؛ سید علی حسینی آزاد

8.

جنگ حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 53، شماره 4، دی 1402، صفحه 1825-1853
سید حسین سادات میدانی؛ محمدرضا محمدی

9.

گستره مشروعیت آزادی عمل قضایی در پرتو اصل حاکمیت قانون (مطالعه موردی پرونده های رابطه نامشروع)

دوره 48، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 447-471
سپیده میرمجیدی؛ جمشید غلاملو

10.

مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 135-150
محسن اسماعیلی؛ سید احمد حبیب نژاد

11.

مخاطرات و تکالیف حقوقی دولت در مقیاس ملی و بین‌المللی

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 291-305
باقر شاملو؛ ابوالفضل یوسفی

12.

ملاحظاتِ حقوق عمومی در مکتبِ تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 649-678
یاسر مکرمی قرطاول؛ محمد جواد جاوید

13.

نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 207-226
محمد حسن صادقی مقدم؛ نادر میرزاده کوهشاهی

14.

نقد و بررسی شوراهای ‌حل ‌اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره

دوره 38، شماره 4، دی 1387
محمد جواد رضائی زاده؛ ابوالفضل درویش وندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب