1.

بازتاب دگرگونیِ گفتمانی طبقه ی متوسط ایران در فیلم های اصغر فرهادی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 47-82
علی شیخ مهدی؛ ارسلان مقدس

2.

بازنمایی روابط خانوادگی در فیلم‌های اصغر فرهادی با رویکرد آسیب‌شناختی (چهارشنبه‌سوری، درباره الی...، و جدایی نادر از سیمین)

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 29-52
سهیلا صادقی فسائی؛ شیوا پروائی

3.

بررسی ساختار دیداری فیلم‌های اصغر فرهادی (با بررسی سه فیلم «دربارة الی»، «جدایی نادر از سیمین» و «گذشته»)

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 37-46
حمیدرضا افشار؛ فرزین کمالی نیا

4.

تحلیل روان‌کاوانۀ شخصیت‏ های فیلم دربارۀ الی (۱۳۸۷) براساس دیالکتیک خدایگان و بنده از هگل

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 315-333
علی شیخ مهدی؛ نازنین هنرخواه

5.

خوانشی روانکاوانه از روابط سلطه بین زنان و مردان در فیلم گذشته (1392) ساخته اصغر فرهادی

دوره 25، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 33-40
نازنین هنرخواه؛ علی شیخ مهدی

6.

نحوۀ بازنمایی زن در زیست‏ جهان مدرن در فیلم‌های اصغر فرهادی (مطالعۀ موردی: چهارشنبه‌سوری، دربارۀ الی و جدایی نادر از سیمین)

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 147-170
سهیلا صادقی فسائی؛ شیوا پروائی

7.

نشانه‌شناسی گفتمانی یک «جدایی»

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 43-72
سیدعلی اصغر سلطانی

8.

نقش قهرمان در فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی براساس اندیشه هگل

دوره 15، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 137-153
اسداله غلامعلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب