1.

انتخاب «شیوه زندگی» همچون امری سیاسی: فهم جریان روشنفکری پس از انقلاب اسلامی 1357

دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 423-399
سید محمد علی حسینی زاده؛ مجید سروند

2.

بازخوانی انتقادی مفهوم امر سیاسی در نظریۀ کارل اشمیت

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 991-1014
علی اشرف نظری

3.

تولد زیست فرهنگ در جهان در حالِ شدن به سوی «چرخش روانی» و بنای «جامعه شناسی سیاسی روانکاوانه»

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 679-697
سجاد ستاری

4.

رویکردی نو در بازتعریف جغرافیای سیاسی

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 543-556
مراد کاویانی راد

5.

سیاست دموکراتیک و طرح الگوی شهروندی رادیکال: بازاندیشی در نظریه شانتال موف

دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 608-581
علی اشرف نظری؛ بهزاد نیازآذری

6.

شانتال موف و منطق امر سیاسی

دوره 51، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 485-461
احمد خالقی دامغانی؛ مصطفی انصافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب