1.

بررسی روایی محتوایی و روایی همزمان "نرم افزار تقویت حافظه فعال" با خرده آزمون حافظه فعالِ "مقیاس هوشی وکسلر کودکان" و خرده آزمون‌ حافظه فعالِ "مقیاس هوش آزمای تهران-استنفوردبینه"

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 93-108

2.

روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شایستگی حرکتی نوجوانان (AMCQ)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-72
مصطفی محمدزاده؛ محمود شیخ؛ خالد تکی زاده؛ فاطمه کشوری

3.

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ارتکاب مزاحمت اینترنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402
میلاد شرفی زادگان؛ منیژه فیروزی؛ عاطفه فتاحی؛ سارا آل یاسین؛ آرزو سلطان محمدی؛ زهرا نادری

4.

ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ارزیابی تعارض در تیم‌های ورزشی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 315-334
ولی اله کاشانی؛ فاطمه دهستانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب