1.

ارائة الگوی بهینة شهر هوشمند از منظر توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی: شهر ری)

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 623-649
فاطمه السادات شمس نجفی؛ سعید کامیابی؛ عباس ارغان

2.

ارزیابی توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شاخص‌های توسعۀ میان‌افزای شهری (مطالعۀ موردی: مناطق هشت‌گانۀ شهر اهواز)

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1319-1337
سارا موزرمی؛ رحیم سرور؛ مجید ولی شریعت پناهی

3.

ارزیابی سطح توسعۀ پایدار در محله‌های باغ‌شهر تاریخی میبد

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 451-462
محمد حسین سرایی؛ یحیی علیزاده شورکی

4.

بررسی فرایند کاربست توسعة راهبردیِ شهر ملارد با استفاده از مدل Meta SWOT

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 193-220
مصطفی خزایی؛ فرزانه ساسان‌پور

5.

بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسعه پایدار شهری (نمونۀ موردی: شهر سنندج)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 61-74
حسین حاتمی‌نژاد؛ امیر شریفی

6.

بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: کاشان)**

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 179-208
احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ کرامت الله زیاری؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ ابوذر وفایی

7.

تحلیل الگوی شکل پایدار شهر کرمانشاه با استفاده از روش‌های کمی

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 333-348
مصطفی شاهینی فر

8.

تحلیل تناسب چیدمان عناصر کالبدی فضا در منطقۀ رشد شهر با رویکرد توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 22 تهران)

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 341-356
رحمت الله فرهودی؛ علی محمد ناصری؛ زهرا پیشگاهی فرد

9.

سنجش و تحلیل راهبردهای توسعة شهری با رویکرد توسعة پایدار با استفاده از منطق فازی (نمونة موردی: بندر بوشهر)

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1413-1432
هاجر جهانشاهی؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی

10.

هوشمندسازی، رویکردی در تحقق توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی: منطقة 6 تهران)

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 145-157
حسن اسماعیل‌زاده؛ زهره فنی؛ سیده فاطمه عبدلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب