1.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد شهروندان نسبت به سازمان های شهری مورد مطالعه: شهرداری کاشان

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 369-389
محسن کوهی نصرآبادی؛ عطیه حمامی؛ نسرین عبیدی

2.

بررسی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چندسازمانۀ مشارکت مدنی

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 665-686
سمیرا کلبه داری؛ محمدحسین صبحیه؛ سیدنصرالله ابراهیمی

3.

دلبستگی به مکان، مشارکت مدنی و آمادگی در برابر مخاطرات (مورد مطالعه شهروندان شهرک باغمیشه تبریز)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 285-313
فرزانه هدفی

4.

مطالعه تاثیر رسانه‌های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد ‌عمومی با اثر میانجیگیری مشارکت‌ عمومی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 637-656
عباس نرگسیان؛ حسن هژبرافکن خلاری؛ محمدرضا معینی کربکندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب