1.

بررسی مناسبات ارزش‌های زیست‌جهان زنان با میزان تأخر نظام حقوقی مدنی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 347-374
محمود قاضی طباطبایی؛ ابوعلی ودادهیر؛ امیر ملکی؛ ربابه فتحی

2.

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام سیاستگذاری در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-20
سعید عطار؛ علی خواجه نایینی

3.

تامّلی در عوامل تاثیرپذیری حقوق نوین ایران از نظام حقوقی رومی- ژرمنی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388
کمال الدین هریسی نژاد

4.

تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویة ‌قضایی

دوره 11، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 135-170
عبدالرضا علیزاده

5.

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه

دوره 155، شماره 0، پاییز 1379
دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ افسر زارع گاریزی

6.

جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 37-55
حمید الهویی نظری

7.

درنگ فرهنگی در پذیرش نظام حقوقی مدنی در زیست جهان اقشار مختلف زنان

دوره 6، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 305-326
محمود قاضی طباطبایی؛ ربابه فتحی

8.

ظرفیت‌های تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 699-724
عطیه عباسیان؛ حسن عالیپور

9.

ماهیت حقوق بازرگانی فراملی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-150
فرزین دهدار

10.

مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی

دوره 55، شماره 0، زمستان 1380
دکتر علی اکبر فرهنگی

11.

منطق فهم حقوقی در نظام وحیانی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1025-1042
ابراهیم موسی زاده

12.

نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-40
محمد مهدی برغی؛ مسعود حسن آبادیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.