1.

ارائة الگوی توسعة پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 41-59
میثم ظهوریان؛ فریبرز رحیم نیا

2.

تأثیر تقسیم سیاسی فضا بر توسعۀ منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: استان‌های سواحل جنوبی ایران)

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 227-243
جواد اطاعت؛ روح اله نیکزاد

3.

تحلیل سیستمی متغیرهای راهبردی توسعة منطقه‌ای در برنامه‌ریزی سناریومبنا (مورد مطالعه: استان مازندران)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-28
نادر زالی؛ مسعود زمانی پور

4.

تحلیل فضایی توسعة منطقه‌ای کشور بر مبنای شاخص‌های اجتماعی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-28
فیروز جعفری؛ سونیا کرمی؛ افشار حاتمی؛ هانیه اسدزاده

5.

تحلیل نظام بنادر شمال کشور در راستای توسعۀ منطقه ای

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 281-295
جمال محمدی؛ اکرم تفکری

6.

ساماندهی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان دماوند براساس شاخص‌های شبکة منطقه‌ای (با بهره‌گیری از تکنیک تاپسیس)

دوره 5، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 445-466
زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ سوده سادات طباطبایی

7.

شناسایی اولویت‌های توسعه، به منظور توسعۀ متوازن منطقه، با به‌کارگیری شاخص‌های مرکزیت شبکه

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 275-298
فاطمه آقایی؛ علی سلطانی؛ محمد حسین پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.