1.

ارزیابی کارایی اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه در طبقه‌بندی تصاویر سنتینل 2 با هدف شناسایی تغییرات کاربری مناطق شهری (مطالعة موردی: شهر قزوین)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 889-905
امید عسگری؛ سارا عطارچی؛ نجمه نیسانی سامانی

2.

برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ محلۀ آخوند شهر قزوین با رویکرد بازآفرینی اجتماع-محور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 211-238
فاطمه قناد؛ مظفر صرافی

3.

تحلیلی بر چالش های حقوق شهروندی در شهرهای ایران (مطالعۀ موردی: شهر قزوین)

دوره 53، شماره 1، بهار 1400، صفحه 227-241
ولی اله نظری؛ محمد غلامی؛ علی صادقی؛ فاطمه طرلان

4.

تحلیل روابط اجتماعی-انسانی در فضاهای مسجد مدرسه های دورۀ قاجار قزوین بر اساس رویکرد نحو فضا

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 475-491
جمال الدین سهیلی؛ انسیه عارفیان

5.

تحلیل فضایی تأثیر ظرفیت‌های اقتصادی و کالبدی مناطق سه‌گانه شهر قزوین بر بروز تخلفات ساختمانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 655-676
سمیرا یوسفی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی

6.

سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

دوره 21، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 45-54
اسفندیار زبردست؛ ، راضیه رمضانی

7.

سنجش کیفیت زندگی شهری با الگوبرداری از شاخص‌های بارومتر اروپایی (مطالعۀ موردی: شهر قزوین)

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 579-597
مجید قلی مطلق؛ فرهاد درویشی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.