1.

ارزیابی ارتباط فضایی سلامت اجتماعی بانوان مشهد و فضاهای سبز شهری؛ چه عواملی بر حضور آن‏ها در فضاهای سبز شهری اثرگذار است؟

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 45-65
محمد رحیم رهنما؛ لیا شاددل

2.

ایستارهای گفتمان‌های روشنفکری دینی ایران معاصر در سلامت اجتماعی افراد جامعه

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 517-540
یونس نوربخش؛ میکائیل رسولزاده

3.

بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 233-257
یونس نوربخش؛ هابیل حیدرخانی؛ اصغر محمدی

4.

بررسی تأثیرات جمعی سرمایۀ اجتماعی، شادابی اجتماعی و حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی‌

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 235-263
منصور وثوقی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ احسان رحمانی خلیلی

5.

بررسی تأثیر سازه‌های جامعهشناختی بر سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان)

دوره 27، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 255-297
محسن نیازی؛ ایوب سخایی

6.

بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشگین‌شهر

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 525-564
محمدباقر علیزاده اقدم؛ عزت الله سام آرام؛ سعید سلطانی بهرام؛ خدیجه رجایی

7.

تبیین نقش میزان فعالیت‌های بدنی در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرمانشاه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 17-30
حامد فرزی؛ شیرین زردشتیان؛ کامران عیدی پور

8.

حق بر شادی در پرتو اهداف توسعة پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402
محمد لری نژاد؛ پونه طبیب زاده

9.

رابطة اعتماد اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شهر یزد

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 277-299
سیدعلیرضا افشانی؛ حمیده شیری محمدآباد

10.

رابطۀ شغل و سلامت اجتماعی زنان

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 273-288
مریم قاضی نژاد؛ هاجر سنگری سلیمانی

11.

سلامت اجتماعی در آیینه قرآن: ارائه یک الگوی جامعه سالم مبتنی بر آیات الهی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 121-148
محمدعلی فاطمی نیا؛ فاطمه امیرآبادی فراهانی

12.

مطالعۀ سلامت روانی مردان با تأکید بر سنت چندهمسری در شهرستان سرباز

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 257-268
نعیما محمدی؛ خان‌محمد آسکانی

13.

معماری پایدار و سلامت اجتماعی (مورد پژوهش: محله‌ی چهارصد دستگاه در تهران)

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 31-42
جلال الدین رفیع فر؛ شهره شکریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب