1.

تحلیل روندِ زمانی و مکانی الگوهای گردشی جو و اثرات آن بر بارش‌های ایران در دو دهۀ اخیر

دوره 54، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 513-532
زهرا ماه آورپور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمدعلی نصراصفهانی

2.

تحلیل همدیدی توفان‌های تندری مخاطره‌آمیز اصفهان

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 203-215
مهدی خزایی؛ احسان مدیری؛ مهدی مدیری

3.

شناسایی تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل، تاوایی و فشار تراز دریای الگوهای گردش جوی غالب مؤثر بر اقلیم ایران‎زمین

دوره 46، شماره 3، آبان 1393، صفحه 349-374
محمد دارند

4.

نقش گردش وردسپهر زیرین پُرفشار عربستان در بارش ایران

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 569-587
مصطفی کریمی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ سعید بازگیر؛ مهناز جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب