1.

الگوی فضایی مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری (مطالعۀ موردی: دهمین و یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری استان خراسان جنوبی)

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 815-829
اسماعیل علمدار؛ عمران راستی؛ سید عباس احمدی

2.

پایش ماهواره‌ای تغییرات زمانی-مکانی دمای سطح زمین در استان خراسان جنوبی

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 348-361
سید محمد حسینی؛ علیرضا خندان رو؛ محمد رضا طحان

3.

تفسیر کیفی داده‌های مغناطیس‌‌سنجی هوابرد منطـقه بصیـران (اسـتان خـراسان جنوبی)

دوره 48، شماره 3، آذر 1401، صفحه 531-540
حسین توسلی تربتی؛ غلامعباس فنایی خیرآباد؛ محمد محمدزاده مقدم؛ امین کریمی کلورزی

4.

شناسایی استراتژی های معیشتی بهره برداران چاه آب کشاورزی و عوامل موثر بر آن در استان خراسان جنوبی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 333-359
بهمن خسروی پور؛ منصور غنیان؛ آزاده بخشی

5.

مدل سازی فراسنج های اقلیمی استان خراسان جنوبی

دوره 46، شماره 3، آبان 1393، صفحه 311-332
بهروز سبحانی؛ فخری سادات فاطمی نیا

6.

نقش تأمین مالی خرد بر کیفیت زندگی زنان روستایی در پروژۀ بین‌المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی

دوره 9، شماره 2، مهر 1396، صفحه 239-260
یاسر محمدی؛ جواد نعمت الهی؛ فاطمه سپهوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب