1.

بررسی عملکرد کمیسیون مادۀ 100 شهرداری یزد و آثار آن بر شهرنشینی و شهرسازی با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 387-409
حسن حکمت نیا

2.

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی در شهرهای کوچک (نمونۀ موردی: شهر بابلسر)

دوره 2، شماره 2، تیر 1393، صفحه 239-252
موسی پژوهان؛ رسول داراب خانی؛ المیرا جعفری؛ اردلان زینل زاده

3.

تحلیل فضایی تأثیر ظرفیت‌های اقتصادی و کالبدی مناطق سه‌گانه شهر قزوین بر بروز تخلفات ساختمانی

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 655-676
سمیرا یوسفی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی

4.

رانت زمین و مسکن و وقوع تخلفات ساختمانی در شهر سنندج

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 317-337
موسی کمانرودی کجوری؛ فرشته حسینی

5.

قانونی سازی: روایتِ مشروعیت بخشی به تخلفات ساختمانی (مطالعه موردی مگامال های شهر تهران)

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 35-44
نیره دیاریان؛ فرشاد Nourian


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب