1.

بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 357-376
یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ کبری میر علی اشرفی

2.

تأثیر راهبردهای نوآوری بر توسعة کارآفرینی سازمانی: با میانجی قابلیت‌های یادگیری سازمان (مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی استان لرستان)

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 313-332
علی شریعت نژاد؛ فیروز امرایی؛ عبدالله ساعدی

3.

شناسایی عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد بررسی: دانشکده های کشاورزی دولتی استان تهران

دوره 6، شماره 4، دی 1392، صفحه 151-167
آصف کریمی؛ ‌هادی جوهری

4.

شناسایی عوامل توسعة کارآفرینی از منظر کارآفرینان ایرانی (مورد مطالعه: تجربة زیستة کارآفرینان در برنامة تلویزیونی پایش)

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 513-532
شیوا مرادی؛ بیژن رضایی؛ عبدالحمید پاپ زن


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب