1.

ارائه الگویی به منظور شناسایی عوامل بسترساز موفقیت دهیاری‌ها (مطالعه موردی: دهیاری‌های دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 175-202
خدیجه مرادی؛ عبدالحمید پاپ زن

2.

ارائۀ راهکارهای علمی و عملی منابع درآمدی پایدار برای دهیاری‌های استان گیلان (مطالعۀ موردی: دهیاری گیلاکجان)

دوره 48، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 765-782
عیسی پوررمضان

3.

ارزیابی عملکرد دهیاری‎ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) (مطالعه‎ی موردی: شهرستان دهلران)

دوره 45، شماره 1، بهار 1392، صفحه 199-216
محمد رضا رضوانی؛ سمیّه محمّدی؛ صدیقه پیری

4.

ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی مقایسه تطبیقی دهیاری های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ مطالعه موردی : استان گلستان

دوره 39، شماره 7، تابستان 1386
مرتضی نعمتی؛ سید علی بدری

5.

بررسی راه‌های دستیابی دهیاری به درآمدهای پایدار بر اساس ظرفیت اجتماع محلی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 233-254
حسین ایمانی جاجرمی؛ آیدا نوابی

6.

بررسی محورها و چالش‎های مدیریّت روستایی در ایران

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384
دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ وحید ریاحی

7.

بررسی و تحلیل رضایت‌مندی روستاییان از کیفیت خدمات دهیاری‌ها با بهره‌گیری از مدل تحلیل شکاف: مورد مطالعۀ شهرستان بناب

دوره 7، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 277-298
وکیل حیدری ساربان؛ علی مجنونی توتاخانه؛ مجتبی مفرح بناب

8.

بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387
بیژن عباسی

9.

تبیین نقش دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در توسعة کارآفرینی روستایی (مطالعة موردی: بهاباد استان یزد)

دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 93-114
سیدسعید هاشمی؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی؛ سید محمد مقیمی

10.

تحلیلی از تجربة ‌‌زیسته و مسائل دهیاران زن(مطالعة ‌‌موردی: استان اصفهان)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 769-786
لیلا عرب سرخی؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ غلامرضا غفاری

11.

• دهیاری ها، تجربه ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران ( نمونه موردی: دهیاری های استان آذربایجان غربی )

دوره 38، شماره 1، بهار 1386
مسعود مهدوی؛ علی اکبر نجفی کانی

12.

عملکرد دهیاری‌های دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه از دیدگاه دهیاران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 489-516
لیدا شرفی؛ حسین آگهی؛ خدیجه مرادی

13.

واکاوی عملکرد شوراهای اسلامی در مسیر توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سمیرم)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 77-101
فاطمه اژدری فرد؛ مصطفی احمدوند

14.

واکاوی عوامل بازدارندة مدیریت نوین روستایی در استان همدان

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 187-208
کریم نادری مهدیی

15.

وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مرتبط با آن از عملکرد دهیاری‌ها (مطالعه موردی: روستاهای استان قزوین)

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 61-91
سیداحمد فیروزآبادی؛ حسین ایمانی جاجرمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.