1.

اثر محلول پاشی با اوره بر خصوصیات پرتقال تامسون ناول

دوره 11، شماره 2، آبان 1388، صفحه 41-47
آرزو دادرس نیا؛ اکبر فرقانی؛ بیژن مرادی؛ رضا فیفایی

2.

بررسی اثرات کود نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت علوفه‌ای در نظام کشت جنگل زراعی

دوره 41، شماره 3، آذر 1389
سعید قنبرزاده؛ محمدرضا چائی چی؛ سید محمدباقر حسینی؛ علیرضا طالعی

3.

بررسی امکان استفاده از هسته مرکبات حاصل از ضایعات کارخانه های فرآوری به عنوان منبع روغن خوراکی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379
منوچهر حامدی؛ فرزاد گودرزی

4.

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه ساب پاشی جهت حذف آفات سطح پوست پرتقال

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 136-127
لیلا اصغرزاده؛ مجید دولتی؛ حسین حاجی آقا علیزاده

5.

کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیم

دوره 46، شماره 3، آبان 1394، صفحه 487-495
حسن صدرنیا؛ اسماعیل یامپی؛ محمد حسین آق خانی

6.

مطالعه وضعیت تغذیه‌ای باغ‌های پرتقال تامسون‌ناول شرق مازندران با استفاده از روش تشخیص چندگانه

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1003-1011
مجید بصیرت؛ امید قاسمی؛ مهرداد شهابیان؛ سید مجید موسوی

7.

نقش براسینواستروئید روی ویژگی‌های بیوشیمیایی و کیفی میوۀ پرتقال واشنگتن ‌ناول در دورۀ انبارداری

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 641-653
بهاره قربانی؛ زهرا پاک کیش؛ مسعود خضری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب