1.

بررسی تأثیر جنبش زنان پاکستان در ادبیات زنانه‌ی اردو

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 1095-1129
علی احمد شیرازی؛ رضا چهرقانی؛ محمد اقبال شاهد

2.

پی‏ جویی نشانه ‏های نوشتار زنانه در سه‏ خشتی‏ های کرمانجی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-17
آیگین مردانی؛ صدرالدین طاهری

3.

تحلیل دو رمانِ پرندة من و ماهی‌ها در شب می‌خوابند بر اساس مؤلّفه‌های نوشتار زنانه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 51-70
افسانه حسن‌زادۀدستجردی؛ سیّدمصطفی موسوی‌راد

4.

خوانش فمنیستی پساساختاگرایانه از"عشق، فانتزیا" اثر آسیه جبار براساس آرای هلن سیکسو و لوس ایریگارای

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 674-696
مهرنوش ارزاقی؛ محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی

5.

رابطۀ زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی: بررسی شش رمان

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 543-556
بهروز محمودی بختیاری؛ مریم دهقانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب