1.

بازتاب رسانه‌های ارتباط‌جمعی در ادبیات داستانی معاصر ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 27-52
فرزانه فخریان لنگرودی؛ اعظم راودراد

2.

تحلیل دو رمانِ پرندة من و ماهی‌ها در شب می‌خوابند بر اساس مؤلّفه‌های نوشتار زنانه

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 51-70
افسانه حسن‌زادۀدستجردی؛ سیّدمصطفی موسوی‌راد

3.

تحلیل زیبایی‌شناسی دریافت در رمان‌های دالان بهشت و پاییز فصل آخر سال است با دیدگاه ادبیات زن‌محوری

دوره 15، شماره 1، آذر 1402، صفحه 75-92
احسان خانی سومار؛ موسی پرنیان؛ خلیل بیگزاده

4.

رابطۀ زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی: بررسی شش رمان

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 543-556
بهروز محمودی بختیاری؛ مریم دهقانی

5.

مؤلّفه‌های مکتب رمانتیسم در رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 171-187
خلیل کهریزی؛ خلیل بیگ‌زاده

6.

نظریه اسطوره گشتار و شیوه های ظهور آن در رمان فارسی

دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 425-444
اکبر شایان سرشت؛ حامد مهراد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب