1.

آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال‎های1382-1380

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385
غلامرضا کشاورز حداد؛ زهرا نجاتی محرمی

2.

آسیب‌شناسی بیکاری دانش‌آموختگان کشاورزی: تحلیل کمی و کیفی

دوره 44، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 679-692
رضا موحدی؛ حشمت اله سعدی؛ سیما اکبری؛ مینو عزیزی

3.

بررسی میزان شایستگیهای کانونی در میان دانشجویان

دوره 18، شماره 18، زمستان 1380
محمود شارع پور؛ صادق صالحی؛ محمد فاضلی

4.

تبیین جامعه شناختی تاثیر اشتغال بر سلامت روان افراد (مطالعه تجربی شاغلین و بیکاران در تهران)

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 51-78
هوشنگ نایبی؛ حسین رامشگر

5.

تحلیل ارتباط اصلاحات اقتصادی و بازار کار ایران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1389
یدا... دادگر؛ محمد ندیری

6.

تمایزهای منطقه‌ای در بازار کار شایستۀ مناطق شهری

دوره 47، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 645-655
محمد علی فیض پور؛ عزت الله لطفی؛ ملیحه رئوفی

7.

دولت و نیروهای کار شرکتی کشاکش مسئولیت و طرد

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-273
نوح منوری؛ یوسف اباذری؛ احمد میدری

8.

زنان،آموزش عالی و بازار کار

دوره 2، شماره 1، بهار 1383
مقصود فراستخواه

9.

سیاست های اقتصادی کلان و بازار کار زنان در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1383
زهرا علمی

10.

مدلی برای تبیین نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهری

دوره 1، شماره 4، تابستان 1381
لادن نوروزی

11.

مدل نوردیک و دولت های رفاهی اروپا

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 119-134
محمد علی شیرخانی؛ مهرداد چشمه علاییContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.