1.

ارایه مدلی برای ارزیابی طرح های آبخیزداری

دوره 56، شماره 3، دی 1382
حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ جمال قدوسی؛ علی اکبر نظری سامانی

2.

بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های تهران نسبت به سیاست‌های بین‌المللی گسترش زبان انگلیسی

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 300-315
سید عبدالحمید میرحسینی؛ نرگس سادات بدری

3.

بررسی موانع توسعۀ روابط متقابل باشگاه‌های فوتبال و سازمان صداوسیما در ایران

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 189-206
شمس الدین رضائی؛ مجتبی امیری؛ هاشم کوزه چیان

4.

بررسی موانع و مشکلات توسعه صنایع بومی روستایی (مطالعه موردی: قالی و گبه در شهرستان زرین‌دشت)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 194-207
خدیجه بوزرجمهری؛ فاطمه اسلام‌فرد

5.

خشونت خانگی و استراتژی های زنان در مواجهه با آن (مطالعه ای کیفی)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389
سهیلا صادقی فسایی

6.

دانش بومی زنان در فرآیند توسعه‌ی پایدار کشاورزی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 115-133
نشمیل افشارزاده؛ عبدالحمید پاپ زن

7.

دانش بومی زنان عشایر کلهر در زمین? سیه مال ، ساز? پرتابل ایل

دوره 3، شماره 2، دی 1390، صفحه 39-56
عبدالحمید پاپ زن؛ نشمیل افشارزاده

8.

روایت پژوهی قهرمانان ورزشی بندر انزلی؛ واکاوی علل موفقیت

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 355-341
کریم کیاکجوری

9.

روایی در تحقیق کیفی

دوره 3، شماره 2، تیر 1384
دکتر ابوالحسن فقیهی؛ محسن علیزاده

10.

رویکردهای کمّی، کیفی و آمیخته (ترکیبی) در علوم محیط‌ زیست با تأکید بر میان رشته گرایی

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 23-29
مهدی کرمی

11.

شناسایی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی موفقیت زنان ورزشکار مسلمان در رویدادهای ورزشی بین‌المللی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 767-781
منا فرزادفر؛ فرید گنجی؛ شهاب بهرامی

12.

نقش تصویر در روایت مسائل اجتماعی ایران: گزارش یک تجربه

دوره 1، شماره 3، آذر 1389
اعظم راودراد؛ کیوان کریمی؛ احمد مرادی

13.

واحد مشاهده در تحقیقات کیفی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 162-145
سید بیوک محمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب