1.

تغییرات فصلی در محتوای پروتئین‌های محلول، فنول‌کل و مالون‌دی‌آلدهید و ارتباط آنها با مقاومت به سرمای برخی از ارقام تاک

دوره 16، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 999-1013
روح الله کریمی؛ احمد ارشادی؛ محمود اثنی عشری؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار

2.

سازگاری به سرما و بیان ژن در واکنش به سرما در کالوس جو(Hordem vulgare)

دوره 31، شماره 4، تیر 1379
سید رضا طبائی عقدائی

3.

غربالگری تحمل به سرمای زمستانه 22 رقم تاک در استان ‌کردستان

دوره 3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 177-190
روح اله کریمی؛ احمد ارشادی؛ فرهاد کرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب