1.

ارزیابی مورفولوژیک و شناسایی ژنوتیپ‌های برتر گردو (‏Juglans regia L.‎‏) ‏در شمال استان همدان، ایران

دوره 51، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 441-457
علی رضائی؛ کاظم ارزانی؛ سعادت ساریخانی

2.

بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و مواد آلی نیتروژن دار بر رشد شاخه گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377
کوروش وحدتی؛ احمد خلیقی؛ روح انگیز نادری؛ احمدمجد

3.

بررسی تنوع ژنتیکی گردوی ایرانی (Juglans regia L.) با نشانگرهای SSR

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 277-286
آیدا طاهری؛ نسرین سیدی؛ بابک عبدالهی مندولکانی

4.

تأثیر قدرت رشد پایه مادری و هورمون اکسین بر کال زایی و تولید ریشه قلمه ها و افکنه های گردو

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 81-93
رضا رضائی؛ کورش وحدتی

5.

ریشه زایی اخه های گردوی ایرانی از طریق خوابانیدن کپه ای

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
کورش وحدتی؛ احمد خلیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب