1.

ارزیابی عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت تراکم ساختمانی محدوده‌های تاریخی (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 809-826
اصغر عابدینی؛ رضا کریمی

2.

تأثیر احداث ساختمانهای بلند مرتبه بر کاربریهای شهری مطالعه موردی: مناطق 1.2و3 شهر تهران

دوره 41، شماره 0، اسفند 1380
دکتر دحمت اله فرهودی؛ مهندس علیرضا محمدی

3.

تحلیل اثر پیکربندی فضایی پوشش شهری و ویژگی‌های کالبدی ساختمان‌ها بر پدیده جزایر سطحی سرد شهری

دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 189-203
ابوالقاسم اژدری؛ علی اکبر تقوایی

4.

تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی

دوره 3، شماره 45، فروردین 1390، صفحه 5-16
محمدمهدی عزیزی؛ مرجانه معینی

5.

تحلیل فضایی فرم شهر بابل براساس تراکم ساختمانی

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 215-235
عامر نیک پور؛ فاطره رزقی؛ مصطفی صفایی رینه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب