1.

ارزیابی اثر پوشش جنگلی بر پارامترهای کمی و کیفی رواناب در حوزۀ آبخیز پارک جنگلی چیتگر تهران

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 997-1011
اعظم طبرزدی؛ مقداد جورغلامی؛ علیرضا مقدم نیا؛ باریس مجنونیان قراقز؛ پدرام عطارد

2.

اندازه گیری نفوذ پذیری طولی چوب راش نسبت به مایع با استفاده از نمونه های با شکل غیر هندسی

دوره 52، شماره 1، بهار 1378
علی نقی کریمی؛ ابوالفضل تیرانداز

3.

بررسی اثرات برداشت مصالح ( شن و ماسه ) بر شکل بستر شکل ورژیم رودخانه میناب

دوره 35، شماره 2، تابستان 1382
دکتر احمد نوحه گر؛ دکتر فرج اله محمودی

4.

بررسی مکانی و زمانی نفوذ شوری در رودخانۀ جزر‌و‌مدی با استفاده از مدل COHERENS: مورد مطالعاتی رودخانۀ بهمنشیر

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 13-27
سید پویان پیرنیا؛ جمال محمد ولی سامانی؛ جواد منعم

5.

تاثیر تغییر کاربری اراضی و تغییرات بارش بر تولید رسوب در حوزة آبخیز طالقان

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 157-165
علی اکبر نظری سامانی؛ حسام هروی؛ مهدی پناهی؛ مسعود جعفری شلمزاری

6.

تحلیل هیدروکلیماتولوژیکی نوسان‎های سطح آب دریاچۀ ارومیه

دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 77-92
دایوش یاراحمدی

7.

تعیین دبی مناسب در شبکه های آبیاری تحت فشار با استفاده از حساب احتمالات

دوره 4، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 13-26
حمیدرضا حجازى؛ صلاح کوچک زاده

8.

تغییرات ضرایب توانی و زمان پیشروی آب در مدیریت آبیاری جویچه‌ای یک در میان متناوب

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 349-365
محمدرضا امداد؛ میترا صمصامی پور

9.

مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران

دوره 42، شماره 2، بهار 1387
امیر حسین علیزاده؛ علیرضا کشاورز؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا صالح پور

10.

مطالعه تاثیراستغراق بر جریان گذری از سرریزهای لبه‌تیز دایر‌ه‌ای

دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 417-425
خدیجه میرزایی؛ حمیدرضا شیبانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.