1.

ارزیابی اثر پوشش جنگلی بر پارامترهای کمی و کیفی رواناب در حوزۀ آبخیز پارک جنگلی چیتگر تهران

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 997-1011
اعظم طبرزدی؛ مقداد جورغلامی؛ علیرضا مقدم نیا؛ باریس مجنونیان قراقز؛ پدرام عطارد

2.

اندازه گیری نفوذ پذیری طولی چوب راش نسبت به مایع با استفاده از نمونه های با شکل غیر هندسی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1378
علی نقی کریمی؛ ابوالفضل تیرانداز

3.

بررسی اثرات برداشت مصالح ( شن و ماسه ) بر شکل بستر شکل ورژیم رودخانه میناب

دوره 35، شماره 2، تیر 1382
دکتر احمد نوحه گر؛ دکتر فرج اله محمودی

4.

بررسی ارتباط خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان خراسان رضوی

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 689-702
مریم آذرخشی؛ جلیل فرزادمهر

5.

بررسی توزیع سیلاب‌های کلان حوضه رودخانه اترک

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 567-578
اسداله حجازی؛ حسن افتخار؛ سعید نگهبان

6.

بررسی مکانی و زمانی نفوذ شوری در رودخانۀ جزر‌و‌مدی با استفاده از مدل COHERENS: مورد مطالعاتی رودخانۀ بهمنشیر

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 13-27
سید پویان پیرنیا؛ جمال محمد ولی سامانی؛ جواد منعم

7.

تاثیر تغییر کاربری اراضی و تغییرات بارش بر تولید رسوب در حوزة آبخیز طالقان

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 157-165
علی اکبر نظری سامانی؛ حسام هروی؛ مهدی پناهی؛ مسعود جعفری شلمزاری

8.

تحلیل هیدروکلیماتولوژیکی نوسان‎های سطح آب دریاچۀ ارومیه

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 77-92
دایوش یاراحمدی

9.

تعیین دبی مناسب در شبکه های آبیاری تحت فشار با استفاده از حساب احتمالات

دوره 4، شماره 2، مهر 1381، صفحه 13-26
حمیدرضا حجازى؛ صلاح کوچک زاده

10.

تغییرات ضرایب توانی و زمان پیشروی آب در مدیریت آبیاری جویچه‌ای یک در میان متناوب

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 349-365
محمدرضا امداد؛ میترا صمصامی پور

11.

مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387
امیر حسین علیزاده؛ علیرضا کشاورز؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا صالح پور

12.

مطالعه تاثیراستغراق بر جریان گذری از سرریزهای لبه‌تیز دایر‌ه‌ای

دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 417-425
خدیجه میرزایی؛ حمیدرضا شیبانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب