1.

استفاده از محاسبات نجومی در امور شرعی

دوره 70، شماره 0، دی 1380
محمد عادل ضیائی

2.

فرمالیسم از نگاه کلایو بل و نیکلاس لومان

دوره 19، شماره 3، آبان 1393، صفحه 13-18
مریم بختیاریان

3.

گذری بر سیر تحول تهیه و مقیاس ها در سنجش نگرش مذهبی

163-162، شماره 0، مهر 1381
دکتر محمد خدایاری فرد؛ دکتر باقر غباری بناب؛ دکتر محسن شکوهی یکتا

4.

مفهوم جذبه در نظام معرفتی عرفان اسلامی

دوره 50، شماره 1، تیر 1396، صفحه 29-46
الهام سیدان

5.

نقش مشاهده در هنر معاصر امکان و ضرورت مشاهده در غیاب فرم در هنرهای تجسمی، نمایشی و موسیقی از نظر لومان

دوره 20، شماره 2، دی 1394، صفحه 73-82
مریم بختیاریان؛ مجید اکبری

6.

واحد مشاهده در تحقیقات کیفی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 162-145
سید بیوک محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب