1.

آنالیز ناحیه ای رسوب معلق با استفاده از معادله رگرسیونی در حوزه آبخیز گرگانرود

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381
جواد وروانی؛ سادات فیض نیا؛ محمد مهدوی؛ محمود عرب خدری

2.

ارزیابی میزان سهم انسان و اقلیم در بروز تغییر رژیم هیدرولوژیکی به‌صورت قطعی و فازی: مطالعه موردی حوضه آبریز گرگانرود منتهی به ایستگاه هیدرومتری تمر

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 403-420
محمدمسعود محمدپور خوئی؛ محسن ناصری؛ سیدمحمدعلی بنی‌هاشمی

3.

استفاده از مدل شباهت به گزینۀ ایده‌آل اصلاحی جهت ارزیابی گزینه‌های مدیریت سیلاب

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 69-81
نسترن چیت ساز؛ محمد ابراهیم بنی حبیب

4.

بررسی تنوع ریختی ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestanensis در حوضه گرگانرود

دوره 6، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 166-177
آلتین قجقی؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ کیاوش گلزاریان پور

5.

بررسی خصوصیات زیست شناختی ماهی سیاه کولی Vimba vimba در رودخانه گرگانرود و آبهای ساحلی دریای خزر در منطقه محمودآباد

دوره 64، شماره 3، مهر 1390، صفحه 259-268
حسین رحمانی؛ رحمان پاتیمار

6.

بررسی عوامل مؤثر بر رسوب‌زایی لس‌ها با کاربرد مدل فیزیکی شبیه‌ساز باران

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 399-412
محمد نهتانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ حمیدرضا پیروان

7.

پیش بینی دبی جریان رودخانه با استفاده از داده کاوی و سری زمانی

دوره 1، شماره 3، دی 1393، صفحه 167-179
سید مرتضی سیدیان؛ مریم سلیمانی؛ مجتبی کاشانی

8.

شبیه‌سازی تغییرات کیفی رودخانه در شرایط حذف سد وشمگیر-گرگانرود

دوره 75، ویژه نامه محیط زیست ساحلی و دریایی، اسفند 1401، صفحه 227-242
جواد معصومی فر؛ مهدی یاسی؛ جواد فرهودی

9.

قابلیت روش های رگرسیونی Loadest در برآورد رسوب معلق سالانه

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 597-609
علی اکبر نظری سامانی؛ آریان صلواتی

10.

کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحقآبه زیست محیطی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه گرگانرود)

دوره 71، شماره 4، دی 1397، صفحه 437-451
کاظم اسماعیلی؛ زهرا صادقی؛ عبدالرضا کابل؛ حسنا شفائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب